V neprehľadných alebo zložitých situáciách nám častokrát chýba potrebný nadhľad na to, aby sme ich boli schopní vyriešiť. Niekedy sa nám zdá, že sme vyčerpali už všetky dostupné možnosti, ale stále sa nevieme efektívne pohnúť ďalej. Niektoré situácie sú ako labyrint. Cesta von sa hľadá jednoduchšie, ak máme možnosť zmeniť perspektívu a pozrieť sa na to z nadhľadu – napríklad z perspektívy duchovného sveta.

Pod pojmom „duchovný svet“ si asi každý vybaví niečo iné – Vyššie Ja, duchovné bytosti, éter, kozmické vedomie, energo-informačné pole a podobne.

Z môjho pohľadu je „duchovný svet“ svet jemnohmotných informácií a energetických vibrácií, ktorým môžeme, ale nemusíme, v našej predstave dať konkrétnu podobu alebo identitu. Je to sféra, v ktorej neexistujú časopriestorové obmedzenia. Je to sféra, ktorá disponuje všetkými dostupnými informáciami, a tým pádom aj potrebným nadhľadom, ktorý niekedy chýba nám práve v kontexte našich vlastných životov.

Na základe Vášho požiadania sa dokážem na Vašu situáciu z takejto perspektívy pozrieť a sprostredkovať Vám informácie, ktoré Vám poslúžia ako kompas pre ďalšiu cestu. Metódu mojej práce som nazvala Quantasha, pretože vo väčšine prípadov prebieha na nasledovných dvoch úrovniach:

Quant-

na úrovni Vášho „kvantového vzoru“

Kvantový vzor si môžete predstaviť ako Váš „stavebný plán“ alebo hologram, ktorý je presnou kópiou Vás na jemnohmotnej, energetickej úrovni. Váš kvantový vzor obsahuje informácie o Vás a Vašom potenciále, ale aj takzvané „chybné“ informácie, ktoré sa reálne prejavujú ako blokády, energetická nevyváženosť, obmedzujúce presvedčenia, opakujúce sa vzorce atď.

Kvantový vzor je dynamický, je v neustálom pohybe. Každou našou akciou, myšlienkou alebo pocitom ho neustále tvarujeme, meníme. A naopak: náš kvantový vzor ovplyvňuje nás – našu fyzickú realitu, naše vnímanie, naše zážitky, náš život. Ako hore, tak aj dole.

V kvantovom vzore možno vo väčšine prípadov podniknúť korektúry. Keďže pracujem v napojení na Vaše Vyššie Ja, tak aj všetky takéto „opravy“ prebiehajú prostredníctvom Vášho Vyššieho Ja, a preto sú VŽDY v súlade s Vaším najvyšším dobrom.

-asha

na vedomej úrovni, prostredníctvom sprostredkovania relevantných informácií z “akáše” (slovo akáša pochádza zo sanskritu a v preklade znamená éter)

Informácie o Vás a Vašej situácii dostávam od Vášho Vyššieho Ja. Vaše Vyššie Ja si môžete predstaviť ako hlas Vašej duše alebo ako Vašu ego presahujúcu múdrosť.

Vyššie Ja sídli na jemnohmotnej úrovni. Ako informačný zdroj nám naše Vyššie Ja, keďže je odpútané od ega, dokáže sprostredkovať neskreslené informácie. Navyše nám vie sprostredkovať aj také informácie, ktoré my buď vytesňujeme alebo nedokážeme vnímať vôbec, pretože naše „štandardné“ vnímanie (t.j. prostredníctvom našich fyzických zmyslov) nám to ani neumožňuje.

Mať informácie znamená mať prehľad. To nie je iba upokojujúce, ale aj dôležité pre to, aby sme sa mohli poučiť a nerobiť tie chyby, ktoré spôsobujú problémy, nesúlad alebo čokoľvek ďalšie, čo potom vnímame ako záťaž.

Môj cieľ pri práci s Vaším Vyšším Ja je sprostredkovať Vám tie informácie, ktoré v aktuálnej situácii potrebujete. Dôraz kladiem hlavne na to, aby tieto informácie pre Vás mali praktický význam a aby Vás čo najviac posunuli k vyriešeniu/zlepšeniu Vašej situácie. Konkrétna podoba týchto informácií býva rôzna – podľa potreby to môžu byť napríklad praktické odporúčania pre konkrétne kroky alebo informácie potrebné pre uvedomenie si príčin a súvislostí a podobne.

Hovorí sa, že informácie hýbu svetom. Poznanie má bezpochyby transformačnú silu, ktorú môžete využiť aj Vy v prospech Vášho života. Odo mňa vždy obdržíte také informácie, na ktoré ste v tom čase pripravený/á, ktoré dokážete spracovať a ktoré Vás v spojení s Vašou aktuálnou situáciou môžu najviac posunúť dopredu.

 

Individuálne sedenie

V rámci individuálneho sedenia máte možnosť položiť konkrétne otázky k Vašej aktuálnej situácii. Ako takéto sedenie prebieha a na aké témy sa môžete pýtať, sa dozviete tu

Pre Váš ďalší rozvoj

Ak aktuálne nemáte konkrétne otázky, na ktoré potrebujete odpoveď, ale zaujímate sa o Váš ďalší rozvoj a hľadáte smerovanie, pozrite sa tu


Share This