Pravidelné stretnutia v skupine

Pre absolventov kurzu „Potreby človeka v zrkadle duše“

 

Táto doba je mnohými pociťovaná ako „zlomová“, intenzívna a náročná. Tlačí na mnoho zmien (hlavne tých vnútorných), ale v čom presne spočívajú a ako konkrétne ich uchopiť… to je otázka. Zo všetkých strán počúvame o kolektívnej „transformácii“. Čo sa teda aktuálne vlastne deje?

Ja to celé skúsim zhrnúť najjednoduchšie, ako dokážem z mojej perspektívy, s dôrazom na úroveň jednotlivca.

Deje sa vývoj. Deje sa to, čo sa tu dialo odjakživa 🙂 Jediné, čo sa zmenilo, je jeho podoba.

Keď si vývoj (ako definujúci parameter toho, čo voláme život) predstavíme ako špirálu, tak môžeme pozorovať dva typy úsekov, ktoré ju tvoria. Prvý, ten dlhší, je ten, na ktorom síce šliapeme do kopca, no máme celkom dobrý výhľad na to, kam ideme a čo je okolo nás. Druhý, ktorý nasleduje po prvom, môžeme, pre jednoduchosť, nazvať „zákruta“. Zákrutou potrebujeme prejsť na to, aby sme sa dostali na ďalšiu úroveň, ďalšie „poschodie“, kde sa tento cyklus opakuje.

Tento druhý úsek je ten, na ktorom zažívame veľa zmien, zažívame to, že veľa vecí končí, len aby mohli byť nahradené inými z ďalšieho poschodia, na ktoré sa štveráme. Tento druhý úsek je zároveň aj ten, na ktorom nám rozhľad často chýba, tak ako nám chýba aj orientácia, stabilita a odpoveď na otázku: „Čo sa to vlastne deje?“.

Každý jednotlivec má svoju vývojovú špirálu a každý jednotlivec na nej momentálne zdoláva iný úsek. Niekto má pokojný život a nechápe, čo sa to deje s ľuďmi okolo, prečo im zrazu šibe, prečo pociťujú tlaky niečo zmeniť. No a niekto druhý v tom istom čase práve vchádza do zákruty a nechápe, prečo zo „zákrutových symptómov“ nešibe aj všetkým ostatným.

Skutočná sranda na tom celom je tá, že kdekoľvek sa na tejto našej špirále momentálne nachádzame, tak na nás vplývajú úplne tie isté princípy a poháňa nás tá istá energia 🙂

To len človek so svojím typicky ľudským vnímaním, ktoré dostal do vienka, v tomto celom rozlišuje dve kvality alebo dve energie. Jedna je energia života (ktorú vníma na tom prvom, relatívne pokojnom, úseku, kde sa všetko darí, všetko plynie…) a druhá je energia smrti (ktorú vníma v „zákrute“ a z ktorej si často poriadne naloží do gatí :)).

Energia za tým celým je však iba jedna. A to, čo my vnímame ako jej dva póly, je iba sprievodným produktom našich štruktúr (neúplnosti), ktorými ako človek disponujeme.

Formát pravidelných stretnutí, ktoré ponúkam ako pokračovanie kurzu „Potreby človeka v zrkadle duše“, je preto otvorený pre všetkých. Pre tých, ktorí momentálne kráčajú po „rovinke“ a s úsmevom na perách sa zaujímajú o tému vývoja a potrieb (ktoré sú jeho hnacím motorom), ako aj pre „frakciu zákrutiarov“ :), ktorí sa momentálne možno až toľko neusmievajú, ale snažia sa ich zákrutu konštruktívne uchopiť.

Na týchto stretnutiach budeme ďalej rozvíjať tému potrieb a vývoja v praktických súvislostiach našich životov za cieľom jasnejšie uchopiť to, kde sa každý z nás vo svojom vývoji ako človek nachádza a kde nás život práve teraz štuchá k zmenám.

Budeme rozoberať možnosti zaobchádzania s nástrojmi, ktoré nám „vesmír“ pre túto našu cestu nabalil do batohu (ako napríklad pravda, prijatie, potenciál a ďalšie), ktoré sú rovnako relevantné na „rovinke“ ako aj v „zákrute“. Budeme sa učiť vnímať to, v akej forme ich práve teraz máme dostupné a ako môžeme využiť ich potenciál.

O ďalších detailoch ohľadom týchto stretnutí vás budem informovať až na kurze, ktorý je zároveň aj štartovacím políčkom pre tieto stretnutia. Pre jasnejšiu predstavu však prezradím základné modality (ktoré sa môžu meniť podľa toho, na čom sa spoločne ako skupina dohodneme).

  • Stretnutia sa budú konať pravidelne raz za 2-3 týždne, počas pracovného týždňa vo večerných hodinách (trvanie cca. 3 hodiny) v Bratislave.
  • Alternatívne sa môžeme stretnúť raz mesačne v sobotu alebo nedeľu
  • V spoločnom dialógu nájdeme taký formát, ktorý bude vyhovovať všetkým záujemcom
  • Začíname v marci/apríli

Jediným predpokladom pre účasť na tomto formáte je návšteva kurzu „Potreby človeka v zrkadle duše“. Preto, prosím, sledujte aktuálne termíny, prípadne mi cez kontaktný formulár napíšte, že chcete byť o ďalších termínoch kurzu automaticky informovaní.


Share This