Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojej stránke. Chcem, aby ste sa pri návšteve na mojich internetových stránkach cítili dobre, a preto tu nájdete informácie o ochrane Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie Vám podľa možnosti obratom a písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojej snahe o správnosť a aktuálnosť údajov boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na veronika@quantasha.com kde som Vám k dispozícii v prípade žiadosti o informácie, ako aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, zaznamenávajú webové servery štandardným spôsobom IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej moju stránku navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite, a tak isto dátum a dĺžku návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad prostredníctvom kontaktného formulára na stránke, prihlásením sa na kurz alebo sedenie alebo v rámci priamej emailovej komunikácie.

Bezpečnosť

Boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, aby sa predišlo ich zničeniu, strate, zmene, ich neoprávnenému poskytnutiu, a neoprávnenému prístupu k nim.

Vaše práva

Podľa GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Vaše osobné údaje používam na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na marketingové účely (newsletter o kurzoch, termínoch aktuálnych podujatí, novinkách, nových službách) vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný. Vaše osobné údaje nezdieľam so žiadnou treťou stranu.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje používam k tomu, aby som Vás prostredníctvom emailovej komunikácie mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na všetkých mnou propagovaných aktivitách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ s tým nesúhlasíte a neželáte si dostávať odo mňa informácie prostredníctvom emailu, môžete mi to kedykoľvek oznámiť a údaje budú podľa toho zablokované, vymazané.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Mag. Veronika Madudová sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu.

Súhlas registrovaného návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy Mag. Veronika Madudová, Stolzenthalergasse 6/1a, 1080 Viedeň, Rakúsko, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona  č. 122/2013 Z.z., a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný dáva súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a novinkách.

Máte otázky? Napíšte mi.

Ak máte otázky k týmto pravidlám spracovania osobných údajov, prípadne by ste chceli získať podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, napíšte mi na veronika@quantasha.com.

 


Share This