Som človek, ktorý sa zaujíma o udržateľnosť v širšom slova zmysle. Vo svete neudržateľnej hmoty, v ktorom sa všetko sústavne mení, je udržateľnosť pre človeka dostupná jedine v jeho schopnosti prispôsobovať sa zmenám.

Mimo mojej práce (ktorej krátku históriu nájdete nižšie) sa rada venujem nadobúdaniu rôznych nových zručností. Vnímam to, že o udržateľnosti sa dá hovoriť len v spojení s pripravenosťou aktivovať nové potenciály, zažiť ich, obsiahnuť a integrovať do každodenného života. Napokon toto nehmotné bohatstvo človeku zostane bez ohľadu na to, čo všetko sa naokolo zmení.

Aktuálne sa takto zaujímam o prírodu (pestovanie vlastného jedla, byliniek, ich spracovanie, výrobu ďalších použiteľných vecí z nich do domácnosti, hospodárenie s tým, čo príroda ponúka), ale aj o iné tvorivé zábavky, v ktorých testujem hranice mojej šikovnosti 🙂 Bavia ma kolobehy a efektivita využívania dostupných zdrojov. Baví ma skúmať také podoby života, ktoré umožňujú väčšiu slobodu v dispozícii s časom – najcennejšou komoditou, ktorú máme.

 

Krátka história mojej činnosti

Schopnosť komunikovať s úrovňou vedomia (zdrojovej podstaty, Vyššieho Ja) sa mi spontánne „aktivovala“ až v dospelom veku. Po prvotnom prekvapení z tejto pre mňa vtedy novej skutočnosti som sa rozhodla túto schopnosť prijať ako prirodzenú súčasť toho, kto som, a ďalej rozvíjať jej potenciál.

Veľmi rýchlo som moju „normálnu“ prácu zavesila na klinec a začala sa tejto činnosti venovať plnohodnotne ako mojej novej práci.

Začínala som formou individuálnych sedení, na ktorých som ponúkala možnosť posvietiť si na individuálne témy alebo otázky z úrovne Vyššieho Ja a nadobudnúť tak informácie, ktoré človeku pomôžu sa v danej téme lepšie zorientovať, uchopiť jej podstatu a urobiť ďalšie kroky. Špeciálnym typom individuálnych sedení boli sedenia pre rodičov s deťmi na otázku: „Ako si s mojím dieťaťom nastaviť zdravý vzťah?“, na ktorých sa „k slovu“ dostali Vyššie Ja detí.

Do mojej ponuky časom pribudol Quantasha Kompas – ročný transformačný rozbor, ktorý som vyvinula ako individuálnu pomôcku na ceste rozvoja. Kompas ponúkal rozbor individuálnych tém z piatich oblastí života, ktorým človek z pohľadu svojho Vyššieho Ja potrebuje venovať pozornosť v aktuálnom období života.

Komu sa nelení, tomu sa zelení, a tak čoskoro nasledoval aj prvý praktický víkendový kurz „Spojenie s Vyšším Ja – kľúč k vlastným zdrojom a potenciálom“, ktorého cieľom bolo ukázať možnosti práce s Vyšším Ja (na energetickej úrovni) dostupné každému.

Koncom roku 2018 sa ťažisko mojej práce pomaly začalo posúvať, keďže ma stále častejšie sprevádzal pocit „univerzality“ toho, čo robím. Vlastne to nebol iba pocit, ale akýsi zberný bod skúsenosti vyplývajúcej z mnohých individuálnych kontaktov v rámci mnou ponúkaných formátov. Začala som sa preto viac zaujímať o princípy a súvislosti a pomaly redukovať (a nahrádzať) moju ponuku individuálnych sedení a rozborov. Aj keď mnoho mojich klientov nad touto zmenou vyjadrilo svoju nevôľu :), ja viem, že tento krok bol pre mňa v danom čase správny (a aj nevyhnutný).

Prvým hmatateľným výsledkom tejto zmeny bol kurz „Plán duše“, okolo ktorého spontánne vznikli ďalšie pokračovania vo forme workshopov („Dostatky v každodennom živote“, „Moc dostatku“, „Telo ako dostatok“). Na tému „plán duše“ som napísala aj sériu článkov dostupných na mojom blogu.

Moje aktivity zvyknem obmieňať podľa toho, čo sa ku mne „prikotúľa“ vo forme potenciálu, ktorý zaujme moju pozornosť 🙂 Na mojej stránke preto nájdete vždy iba to, čo je momentálne aktuálne, čomu sa v danom čase aktívne venujem – teraz je to napríklad kurz „Potreby človeka v zrkadle duše“.


Share This