Veronika Madudová

Schopnosť komunikovať s úrovňou vedomia sa mi spontánne „aktivovala“ až v dospelom veku. Po prvotnom šoku z tejto pre mňa vtedy prekvapujúcej skutočnosti som sa rozhodla túto schopnosť prijať ako prirodzenú súčasť toho, kto som.

Odvtedy ju neustále skúmam, kultivujem a tvarujem do rôznych podôb, ktoré, z istého uhla pohľadu na vec, môžu byť nápomocné aj ostatným 😉

Mám takto za sebou niekoľkoročnú prax individuálnych sedení s ľuďmi na tie najrôznejšie témy. Viac so mnou však rezonujú koncepty so širším rámcom a dlhodobejším prínosom. Preto rada asistujem na ceste rozvoja za pomoci ročnej transformačnej pomôcky Quantasha Kompas na báze individuálnych usmernení od Vyššieho Ja, ktorú som pre tento účel vytvorila.

Odrazom mojej záľuby v praktických aplikáciách informácií z úrovne vedomia sú kurzy. Aktuálne je to kurz „Plán duše“. Pred ním to bol kurz „Spojenie s Vyšším Ja – kľúč k vlastným zdrojom a potenciálom“, ktorého stopy nájdete už iba na mojej facebookovej stránke.

Momentálne najpresnejším zrkadlom mňa a mojej činnosti sú moje články zo série „Plán duše“ (nájdete ich na blogu), v ktorých môžete minimálne na dobu čítania vhupnúť do alternatívnej reality a pozrieť sa na život očami média 🙂

No ale dosť bolo o mne. Poteším sa, ak sa uvidíme buď na kurze alebo v inom formáte z mojej ponuky.


Share This