Quantasha Kompas – Individuálny ročný transformačný rozbor pre Váš ďalší rozvoj

Ročný* transformačný rozbor Quantasha Kompas je individuálna orientačná mapa

  • pre všetkých, ktorí chcú aktívne a cielene pracovať na svojom ďalšom rozvoji a hľadajú efektívne nasmerovanie/odpoveď na otázku „Kde začať?“ alebo „Ako pokračovať ďalej?“
  • pre všetkých, ktorí vo svojich životoch aktuálne zažívajú veľa zmien alebo prešli krízou a hľadajú orientáciu

* pre obdobie najbližších dvanástich mesiacov vo Vašom živote (orientačne)
Tento rozbor nezohľadňuje kvality času ako takého, ako to robí napríklad astrológia, a preto oň môžete požiadať v ktorejkoľvek časti roka.

Ročný transformačný rozbor Quantasha Kompas predstavuje individuálny prehľad tém, ktoré sú aktuálne dôležité pre Váš ďalší rozvoj a na ktorých môžete začať pracovať okamžite. Na rozdiel od rozborov, ktoré pracujú so štandardizovanými parametrami alebo postupmi, Quantasha Kompas na Vás nahliada ako na individuálnu bytosť, a to na úrovni Vašej duše.

Je to Vaša individuálna orientačná mapa, ktorá Vám umožní aktívne vykročiť a svoju pozornosť a úsilie efektívne zamerať konkrétnym smerom. V rámci ročného transformačného rozboru Quantasha Kompas obdržíte informácie o Vás a Vašom ďalšom rozvoji z perspektívy Vášho Vyššieho Ja/Vašej duše. Tieto informácie sú rozdelené do piatich kategórií – osobnosť, prostredie, vzťahy, „pohoda“ a životná cesta. V každej kategórii sa dozviete o témach, ktoré sú z tohto pohľadu pre Vás prioritné. To sú témy, na ktorých môžete v najbližších dvanástich mesiacoch pracovať a docieliť výrazný posun. Určením takýchto priorít preto obdržíte najefektívnejšie nasmerovanie, ktoré je pre Vás v tomto čase možné.

Práca na Vašom rozbore prebieha, podobne ako v prípade konkrétnych otázok v rámci individuálnych sedení, v spolupráci s Vaším Vyšším Ja. Rozdiel je v tom, že výber konkrétnych tém, ku ktorým v rámci tohto rozboru obdržíte informácie, neprebieha prostredníctvom Vás, ale prostredníctvom Vašej duše/Vášho Vyššieho Ja. Výhoda tohto postupu spočíva v nasmerovaní Vašej pozornosti aj k takým témam, ktoré Vaše ego, Vaša vedomá myseľ, možno vytesňuje alebo nepovažuje za dôležité.

S týmto rozborom tak obdržíte individuálnu odrazovú dosku pre aktuálne obdobie Vášho života, ktorá Vám umožní cielene a vedome pokračovať v práci na sebe. Pretože práve práca na sebe, odstránenie blokád, „rozlúsknutie“ tém, ktoré nám bránia plne využívať náš potenciál a v ktorých sa motáme ako v začarovanom kruhu, nás vedie k naplnenejšiemu a spokojnejšiemu životu.

Pre prácu potrebujem iba Vaše celé meno. Žiadne ďalšie informácie o Vás a Vašej aktuálnej situácii nie sú potrebné. Váš individuálny rozbor obdržíte prostredníctvom emailu vo formáte PDF.

Transformačný rozbor Quantasha Kompas je dostupný samostatne (napíšte mi na: veronika@quantasha.com) alebo v spojení s priebežnou individuálnou asistenciou (bližšie informácie nižšie).

Quantasha Kompas obsahuje 5 kategórií informácií:

Osobnosť – informácie o témach, ktoré sú aktuálne prioritné pre ďalší rozvoj Vašej osobnosti. Práca na týchto témach Vám pomôže otvoriť dvere k ďalším možnostiam. Táto kategória obsahuje taktiež špeciálny individuálny BONUS 🙂

Prostredie – informácie na tému „zrkadlenie“ – čo a ako Vám Vaše okolie zrkadlí o Vás samých

Vzťahy – informácie obsiahnuté v tejto kategórii sa môžu týkať partnerských vzťahov, vzťahov v rámci rodiny alebo medziľudských vzťahov všeobecne

Pohoda – informácie o témach, ktoré priamo/citeľne ovplyvňujú kvalitu Vášho bytia a vnímanie Vašej fyzickej alebo psychickej „pohody“. Pozor: nejde o informácie týkajúce sa zdravia ani o žiadne zdravotné odporúčania!

Životná cesta – informácie o témach, ktorým potrebujete aktuálne venovať pozornosť pre plnšie využitie Vašich potenciálov a pre spokojnejší a naplnenejší život

O mnohých veciach, na ktorých by človek mal popracovať, sám v hĺbke svojej duše vie. Iné je, keď to vidí napísané čierne na bielom. Jemné slová Vyššieho Ja, z ktorých je cítiť čistý a úprimný úmysel pomôcť a posunúť ma v živote ďalej, som si zobrala k srdcu viac než slová akéhokoľvek blízkeho človeka. Quantasha kompas mi nielen ukázal, ktoré témy sú pre mňa aktuálne kľúčové, ale ukázal mi ich v súvislostiach, ktorých som si doposiaľ nebola vedomá.

Lenka - zákazníčka Quantasha kompasu

S Vaším individuálnym Kompasom môžete ďalej pracovať samostatne a vo vlastnej réžii. Ak v tom ale nechcete ostať sami:

Môžem Vás ďalej individuálne sprevádzať.

Formou individuálnych konzultácií Váš posun môžeme priebežne monitorovať, „vylaďovať“ a riešiť všetko, čo sa počas prebiehajúceho procesu na Vašej ceste objaví. Ja Vám takto môžem od Vášho Vyššieho Ja sprostredkovať ďalšie usmernenia, ktoré zohľadňujú Vaše individuálne potreby a nastavenia v danom čase, prípadne iné informácie, ktoré sú v tom čase pre Vaše napredovanie potrebné. Ja dokážem reagovať na všeličo :), takže sa prispôsobím Vám. Ak sa chcete o tejto možnosti bližšie informovať, napíšte mi na: veronika@quantasha.com.


Share This