Ako spirituálne médium sprostredkovávam vhľad do rôznych životných situácií a tém, ich príčin a riešení z perspektívy Vášho Vyššieho Ja – Vašej duše.

 „Čo môžem urobiť pre to, aby sa moja situácia vyriešila/zlepšila?“

Odpovede, ktoré nám pomôžu zorientovať sa v neprehľadných situáciách, je častokrát potrebné hľadať v širších súvislostiach. Toto platí obzvlášť pri dlho pretrvávajúcich alebo opakujúcich sa témach, ktoré v našich životoch pociťujeme ako záťaž.

Informácie, ktoré na Vaše požiadanie od Vášho Vyššieho Ja o Vás obdržím, Vám pomôžu lepšie porozumieť tomu, čo sa vo Vašom živote deje a prečo. Nasmerujú Vás ku kľúčovým aspektom konkrétneho diania vo Vašom živote a jeho príčinám – častokrát aj k takým, ktoré nie sú na prvý pohľad očividné, ako napríklad príčiny na energetickej úrovni, na úrovni duše, podvedomia atď. A samozrejme aj k možným riešeniam.

Mojou prácou môžem taktiež cielene prispieť k Vášmu ďalšiemu (dlhodobému) rozvoju. Pre tento účel som vytvorila jedinečnú transformačnú pomôcku Quantasha Kompas na báze usmernení od Vyššieho Ja. Na mojich stránkach tiež nájdete kurzy, na ktorých sa môžete naučiť vedome s Vaším Vyšším Ja pracovať. Ďalšie informácie k týmto zaujímavým témam zdieľam na mojom blogu a facebookovej stránke.

Čo je Quantasha?

Viac o mojej práci, jej možnostiach a prínose pre Vás sa dozviete tu

Individuálne sedenie

Vaše otázky Vám zodpoviem v rámci individuálneho sedenia, ktoré možno zrealizovať aj na diaľku. Ako takéto sedenie vyzerá a na čo všetko sa ma môžete pýtať sa dozviete tu


Share This