Volám sa Veronika Madudová a už niekoľko rokov pracujem ako spirituálne médium – komunikujem s úrovňou zdrojovej podstaty (dušou, Vyšším Ja).

Stovky individuálnych kontaktov s ľuďmi, ktoré som počas mojej praxe zabsolvovala, ma priviedli k záveru, že všetci riešime veľmi podobné témy, kladieme si veľmi podobné otázky a zmietame sa vo veľmi podobných dilemách.

Čo vám poviem, toto zistenie poriadne otriaslo ideou individuálnej „výnimočnosti“ 😉

A zároveň ma toto zistenie posunulo k práci s univerzálnymi (strategickými) informáciami, ktoré platia pre nás všetkých (s menšími variáciami v detailoch podľa toho, kde sa každý vo svojom vývoji nachádza). Momentálnym ťažiskom mojej práce sú preto SÚVISLOSTI.

Všetci totiž prichádzame do tejto hry života bez kompletného poznania jej pravidiel. Tieto si postupne odkrývame našim vývojom, uvedomením a následným overením/potvrdením prostredníctvom zažitej skúsenosti.

Vraví sa, že človek na všetko, čo skutočne pre život potrebuje, príde časom aj sám, no toto sa udeje iba v interakcii so životom samotným, ku ktorému patria aj všetci tí, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoju skúsenosť a poznanie. A z tohto dôvodu chcem do tohto inteligentného systému celku prispieť tou mojou troškou.

Verím v existenciu poriadku a koherencie v tomto stvorení, a to napriek tomu, že niekedy to jediné, čo v čase dokážeme ako ľudia vnímať, je chaos. V takom prípade je potrebné pozrieť sa na širší kontext (súvislosti), aby sme zistili, že dianie, ktoré nám dáva zabrať, nie je „chybou v systéme“ a ani žiadnym dielom náhody.

Stretnúť so mnou sa môžete vždy iba v mojej najaktuálnejšej „podobe“ – t. j. v takej téme, ktorej sa momentálne venujem, ktorá ma momentálne zaujíma. Umožňujem si vlastný vývoj, a preto moje „podoby“ mením. Napokon, nemennosť nie je prirodzenou vlastnosťou života :).

Preto vás chcem pozvať pozrieť si moju aktuálnu ponuku aktivít a ak táto s vami zarezonuje, tak s vami rada pôjdem kus spoločnej cesty.

 


Share This