O potenciále duše I.

O potenciále duše I.

Čo v skutočnosti robíme, keď sa vydáme na cestu vlastného rozvoja a aktívne pristupujeme k riešeniu tém a problémov v našich životoch? Čo to znamená žiť v súlade s vlastnou prirodzenosťou? Čo je to najhodnotnejšie, čo máme a celý čas nosíme so sebou? O čo sa skutočne oplatí v rámci vlastného rozvoja usilovať? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v tomto článku o kvalite života v jeho praktickej a hmatateľnej podobe.


Share This